Base description which applies to whole site

Wet- en regelgeving

Wettelijke Regels

Wettelijke regels zijn regels die op een wet zijn gebaseerd en door de wetgever worden vastgesteld. Dergelijke regels zijn opgenomen in wetten, amvb’s, ministeriële regelingen en ministeriële besluiten. In dit verband beschouwen we een reglement van de Tweede Kamer (voorbeeld: het Reglement Grote Projecten) ook als wettelijke regel. Wettelijke regels zijn bindend en moeten daarom verplicht worden toegepast. Het niet goed of volledig toepassen van wettelijke regels kan tot onrechtmatigheden leiden.

Licence