Base description which applies to whole site

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

Algemeen

De coronacrisis heeft ook impact op de landen Aruba, Sint Maarten en Curaao binnen het Koninkrijk. De landen hebben op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. Aan de landen wordt een tweede bijdrage verstrekt voor voedselpakketen en hygieneproducten. Daarnaast heeft het kabinet maatregelen getroffen om in lijn met besluitvorming voor Europees Nederland de openbaar lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te compenseren voor de financile gevolgen van de coronacrisis.

Licence