Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

a. Inhoudelijke toelichting

Met de brief van 13november 2020 (Kamerstukken II, 2020/21, 28684, nr.640) bent u genformeerd over tijdelijk vuurwerkverbod en de tegemoetkoming voor de branche. Hiervoor is 27,5 miljoen op de Aanvullende Post van het Ministerie van Financin gereserveerd, waarover de Tweede Kamer bij Najaarsnota is genformeerd.

Door middel van deze ISB worden de middelen ad 27,5 miljoen begrotingstechnisch overgeheveld van de Aanvullende Post naar artikel XII/19.02 en XII/22.03 van de begroting van IenW.

Artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal

Verplichtingen

Zie toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Licence