Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6. Verantwoordingsstaat 2010 van het Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000
  

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

8 629 523

8 629 523

 

8 782 699

9 137 457

 

153 176

507 934

           

11

Hoofdwatersystemen

809 659

1 045 470

52 349

719 027

805 124

60 067

– 90 632

– 240 346

7 718

12

Hoofdwegennet

2 482 746

2 909 261

153 119

5 072 103

3 269 934

217 125

2 589 357

360 673

64 006

13

Spoorwegen

2 823 197

2 975 622

125 000

2 538 710

2 645 273

15 848

– 284 487

– 330 349

– 109 152

14

Regionale, lokale infrastructuur

107 616

275 193

0

98 661

266 337

0

– 8 955

– 8 856

0

15

Hoofdvaarwegennet

1 049 573

908 542

41 895

963 376

848 903

49 647

– 86 197

– 59 639

7 752

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

315 501

364 641

209

189 945

194 395

2 607

– 125 556

– 170 246

2 398

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

59 183

97 762

0

41 807

119 502

5 286

– 17 376

21 740

5 286

18

Overige uitgaven en ontvangsten

50 815

53 032

34 966

37 159

633 231

996 289

– 13 656

580 199

961 323

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

8 221 985

  

7 790 588

  

– 431 397

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Licence