Base description which applies to whole site

3. Verantwoordingsstaat van het Spaarfonds AOW

Verantwoordingsstaat 2010 van het spaarfonds AOW
Bedragen x € 1 000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

01

Bijdrage van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) ter aanvullende financiering van het Ouderdomsfonds

  

3 312 596

  

3 312 596

  

0

            

01

02

Rente-ontvangsten

  

1 775 208

  

1 770 923

  

-/- 4 285

            
  

Sub-totaal

  

5 087 804

  

5 083 519

  

-/- 4 285

            

07

 

Na-/Voordelig eindsaldo vorig jaar

  

40 424 586

  

40 423 688

  

-/- 898

            
  

Sub-totaal

  

40 424 586

  

40 423 688

  

-/- 898

            

08

 

Na-/Voordelig eindsaldo verslagjaar

  

45 512 390

  

45 507 207

  

-/- 5 183

            
  

Totaal

  

45 512 390

  

45 507 207

  

-/- 5 183

Licence