Base description which applies to whole site

3. DE BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Rechtmatigheid beleidsartikel 1

De administratie is in 2010 met behulp van de departementale planning & control cyclus en de uitvoering van het toezichtplan van de afdeling FEZ en het auditplan van de Auditdienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gemonitord. Bij de uitvoering zijn geen onrechtmatigheden van enig belang geconstateerd, noch is er aanleiding geweest tot het treffen van specifieke maatregelen. De tolerantiegrens op artikelniveau is niet overschreden.

Totstandkoming beleidsinformatie beleidsartikel 1

De niet-financiële informatie in het jaarverslag is op controleerbare en betrouwbare wijze tot stand gekomen.

Financieel en materieel beheer beleidsartikel 1

Aan de beheersing van de bedrijfsvoeringprocessen bij het ministerie van Algemene Zaken, in het bijzonder het financieel en materieel beheer, ligt een adequaat stelsel van maatregelen en administratieve organisatie ten grondslag.

De norm «tenminste 90% van het aantal facturen wordt afgehandeld binnen 30 dagen» werd in 2010 nog niet gehaald. In de eerste helft van 2010 bedroeg het aantal tijdig betaalde facturen 73,5%. Maatregelen zijn genomen in de vorm van centralisatie van de inkoop en afhandeling facturen, alsmede de aanpassing van de verificatieprocedure.

Overige aspecten van bedrijfsvoering beleidsartikel 1

Geen.

Licence