Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE EXTERNE INHUUR

Overzicht niet-financiële informatie over inhuur van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen)

Uitgaven voor inhuur van adviseurs en tijdelijk personeel (inhuur externen)

Ministerie van Algemene Zaken

 

Verslagjaar: 2010

 
 

Uitgaven in 2010 (x € 1 000)

  
 

programma- en apparaatskosten

  

1. Interim-management

169

2. Organisatie- en formatieadvies

4

3. Beleidsadvies

0

4. Communicatieadvisering

664

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

837

  

5. Juridisch advies

65

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

0

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

181

Beleidsondersteunend (som 5 t/m 7)

246

  

8. Uitzendkrachten (formatie en piek)

1 329

Ondersteuning bedrijfsvoering

1 329

  

Totaal uitgaven inhuur externen

2 412

Toelichting:

De totale uitgaven voor het ambtelijk personeel AZ (incl. DPC) bedroegen afgerond € 28 786 000. De totale uitgaven voor inhuur externen bedroegen in 2010: 8,38% van de totale personeelsuitgaven.

Licence