Base description which applies to whole site
+

D5. TREFWOORDENREGISTER

Administratieve lasten 11, 12, 18, 68, 69, 70, 71, 92, 99

AIVD 11, 14, 15, 24, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 101, 105, 106, 113, 179

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 11, 14, 102, 105, 179

Algemene Rekenkamer 5, 6, 99, 100

Arbeidsmarkt 76, 77, 78, 151

Arbeidsvoorwaarden 32, 51, 76, 77, 78, 84, 90, 91, 115

Basisregistratie 59, 64, 68, 70, 72, 73, 93, 152

Basisvoorzieningen 46

Beleidsprioriteit 4, 9, 17

Bestuursakkoord 13, 18, 39, 58, 59

Bovenregionaal 30, 32

BPR 4, 58, 59, 64, 69, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 177, 179

Brandweer 17, 20, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 55, 56, 57, 146, 176, 180

BSN 74, 125, 127, 130, 179

Burger Service Nummer 74, 179

C2000 31, 38, 39, 42, 57, 119, 120, 146

CAS 4, 88, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 177, 179

Commissie Dijkstal 85

Constitutioneel bestel 64, 65

Convenanten 20, 21, 22, 23, 29, 131, 133

Crisisbeheersing 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 40, 55, 56, 179, 180

Crisiscommunicatie 57

Cybercrime 24, 30, 35

Decentralisatie 16, 18, 42, 43, 44

DNA 47

Dualisering 67

GBA 13, 14, 59, 63, 68, 70, 73, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 179

Gemeenten 13, 14, 15, 16, 18, 28, 31, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 78, 81, 83, 84, 96, 107, 126, 179, 180

GMS 38, 179

Grondrechten 64, 65

Grondwet 13, 18, 65

Informatiebeveiliging 51, 74, 93, 100, 131, 180

Informatiehuishouding 52, 93, 94, 124

Informatievoorziening 20, 25, 46, 57, 71, 89, 92, 95, 99, 137, 144, 151, 179

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 17, 55, 175, 179

Integriteit 16, 37, 53, 76, 77, 80, 84, 86, 175, 179

Interbestuurlijk toezicht 13, 60

IOOV 55, 102, 108, 175, 179

Jeugdcriminaliteit 31, 33, 34, 42

Justitie 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 55, 56, 72, 82, 91, 110, 117, 137, 179

Kiesraad 58, 61, 66, 67, 175

KLPD 4, 10, 24, 30, 31, 34, 48, 96, 97, 109, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 177, 179

Kwaliteit 11, 13, 14, 30, 34, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 70, 73, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 99, 101, 102, 107, 108, 110, 123, 125, 132, 136, 142, 143, 144, 145, 152, 158, 166, 175, 179

Leenfaciliteit 103, 104, 111, 118, 123, 129, 134, 135, 140, 141, 149, 155, 164, 172

LFR 4, 10, 30, 31, 100, 146, 147, 148, 149, 150, 177, 179

Management control systeem 100, 180

Meldkamer 38, 179

Modernisering GBA 14, 63, 109, 126, 127, 128

OM 28, 29, 31, 43, 65, 113, 166, 180

Overhedenoverleg 67

Overlast 11, 15, 16, 17, 19, 41, 42, 43, 44, 48, 109

OVV 26

Paspoort 64, 125, 126, 129

Paspoortwet 63

P-direkt 99, 138, 144

Pensioen 77, 81, 84, 85, 86, 98, 106, 109, 113, 114, 115, 120, 131, 176, 179, 180

Personeelsbeleid 91, 123

Polarisatie 16, 18, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49

Politie 4, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 70, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 97, 102, 103, 107, 108, 109, 111, 117, 118, 120, 121, 146, 159, 174, 176, 179, 180

Politiebestel 11, 17, 117

Politieke ambtsdragers 76, 77, 83, 84, 85, 86

Politieke partijen 61, 62, 66, 109

Politieonderwijs 56, 57

Politiesterkte 39

Politiewet 17, 29, 35

Prestatievermogen 34, 35, 37, 38

Preventie 32, 33, 41, 42, 43, 61, 149, 179

Provincies 13, 18, 59, 60, 61, 71, 78, 83, 84

RAAS 127, 128, 180

Radicalisering 16, 18, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49

Rampenbestrijding 4, 10, 17, 18, 20, 29, 31, 36, 39, 40, 55, 56, 100, 103, 146, 179, 180

Reisdocumenten 4, 58, 59, 64, 72, 103, 125, 126, 128, 129, 179, 180

Reisdocumentenketen 63, 125

Samenwerkingsafspraken 28, 31, 35, 36, 46, 56, 60

Specifieke uitkeringen 61

Statuut 117

Terrorisme 52, 123, 124

Terrorismebestrijding 47, 49

Topinkomens 4, 10, 76, 80, 84, 113, 116

Transparantie 77, 80, 86, 172

Trendnota 77, 79, 84

Veilige wijken 33, 35

Veiligheid 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 70, 72, 82, 83, 91, 96, 97, 100, 102, 107, 108, 109, 110, 117, 124, 146, 163, 176, 179, 180

Veiligheidsmonitor 15, 41, 43

Veiligheidsonderzoeken 50, 51, 52, 53, 180

Veiligheidsregio 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 45, 56, 102, 107, 108, 109, 146, 149, 176, 180

Verkiezing 11, 58, 59, 61, 66, 67, 180

Verloedering 15, 16, 17, 19, 41, 43, 44, 48

Vitale infrastructuur 20, 23, 24

VUT 98, 107, 108, 111

Werkafspraken 100, 166

Werkmaatschappij 4, 93, 96, 103, 106, 108, 110, 151, 152, 153, 154, 155, 177

WFPP 61, 180

Wijkagenten 16, 17, 35, 39, 109

Licence