Base description which applies to whole site

40 Nominaal en onvoorzien

Algemene doelstelling

Niet van toepassing op dit artikel

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

40. Nominaal en onvoorzien

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

0

0

0

0

0

– 14 526

14 526

1

0

Uitgaven

0

0

0

0

0

– 14 526

14 526

1

0

waarvan Verzameluitkering IenM

         
*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillende in de bovenstaande kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet HXII welke gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

Het in de begroting geraamde negatieve begrotingsbedrag, dat voornamelijk bestaat uit geparkeerde bedragen in verband met nog aan te brengen taakstellingen op het gebied van bedrijfsvoering, inhuur en subsidies, is binnen de begroting van HXII verdeeld. Ten laste van dit artikel zijn geen uitgaven gebracht.

Licence