Base description which applies to whole site

39 Bijdragen IF en BDU.

Omschrijving

Op dit artikel zijn de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer verantwoord. Deze middelen zijn ingezet om het beleid uit te kunnen voeren op het Infrastructuurfonds en binnen de kaders van de wet BDU Verkeer en Vervoer.

Budgettaire gevolgen van beleid

Overzicht van de budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

39. Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Realisatie

Begroting

Verschil

 

Slotwetmutaties

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2010

 

2010 *

Verplichtingen

6 635 504

6 877 829

6 783 365

8 577 155

8 454 078

8 837 286

– 383 208

 

21 406

Uitgaven

6 210 425

6 975 034

6 597 874

8 311 743

8 707 892

9 044 744

– 336 852

 

7 097

39.01 Bijdrage aan IF

4 705 018

5 041 955

4 747 940

6 290 754

6 430 684

6 878 243

– 447 559

 

6 100

39.02 Bijdrage aan de BDU

1 505 407

1 933 079

1 849 934

2 020 989

2 277 208

2 166 501

110 707

 

997

Ontvangsten

0

285

72

1

92

0

92

1

92

*

Conform het gestelde in de leeswijzer bij dit jaarverslag, wordt voor toelichtingen op de verschillen in de kolom Slotwetmutaties 2010, verwezen naar de slotwet die gelijktijdig met het jaarverslag aan de Kamer is aangeboden.

1

De hogere ontvangsten betreffen diverse niet begrote ontvangsten.

Licence