Base description which applies to whole site

6.1 Verantwoordingsstaat 2012 van het Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7.986.678

7.986.678

 

7.599.216

7.746.532

 

– 387.462

– 240.146

                     

11

Hoofdwatersystemen

588.136

617.781

16.632

518.280

583.270

39.174

– 69.856

– 34.511

22.542

12

Hoofdwegennet

2.446.818

2.452.845

232.114

4.219.392

2.659.773

165.700

1.772.574

206.928

– 66.414

13

Spoorwegen

2.032.613

2.445.684

93.136

2.050.436

2.185.220

72.526

17.823

– 260.464

– 20.610

14

Regionaal, lokale infrastructuur

215.471

329.348

0

65.062

238.852

0

– 150.409

– 90.496

 

15

Hoofdvaarwegennet

1.020.676

848.406

68.687

679.932

823.026

51.704

– 340.744

– 35.380

– 16.983

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

674.428

861.154

80.193

747.263

790.697

149.309

72.835

– 70.457

69.116

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

10.000

0

10.446

25.766

1.901

10.446

15.766

1.901

18

Overige uitgaven en ontvangsten

403.504

421.460

119.603

291.863

292.612

103.188

– 111.641

– 128.848

– 16.415

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

7.376.313

   

7.163.030

   

– 213.283

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Licence