Base description which applies to whole site

2. BUDGETTAIRE GEVOLGEN EN TOELICHTING

Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (x € 1.000)
       

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Verplichtingen

675

827

764

938

1.064

– 126

             

Uitgaven

675

827

764

938

1.064

– 126

             

Ontvangsten

nihil

12

0

0

0

0

De uiteindelijke uitgavenrealisatie is lager uitgevallen, hoofdzakelijk als gevolg van een niet volledige bezetting van de personele formatie gedurende het gehele jaar.

Licence