Base description which applies to whole site

1. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT 2012 VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

 

56.835

4.373

 

52.795

6.509

 

– 4.040

2.136

                     
 

Beleidsartikel

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

56.835

56.835

4.373

53.225

52.795

6.509

– 3.610

– 4.040

2.136

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en Onvoorzien

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000).

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Licence