Base description which applies to whole site

7.3 Kasstroomoverzicht per 31 december 2012

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie

(2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

(3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012 (incl. deposito)

10.542

20.190

9.648

2.

Totaal operationele kasstroom

0

4.881

4.881

 

Totaal investeringen (-/-)

n.v.t.

n.v.t.

 
 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

n.v.t.

n.v.t.

 

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

– 2.000

– 2.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Aflossingen op leningen (-/-)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4.

Totaal financieringskasstroom

0

– 2.000

– 2.000

5.

Rekening-courant RHB 31-12-2012 (incl. deposito) (=1+2+3+4)

10.542

23.071

12.529

Toelichting:

De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is hoger dan de stand per 1 januari. Het hoge saldo zowel aan het begin van het jaar als ook aan het einde van het jaar, is voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten als liquide middelen bij DPC terechtkomt terwijl dat in het verleden bij het door DPC ingeschakelde mediabureau neersloeg.

Licence