Base description which applies to whole site

4. Claims

Met betrekking tot de verwerving van de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN AMRO door de Staat, is door een aantal (voormalige) aandeelhouders gesteld dat zij hierdoor schade hebben geleden. Zij hebben de Staat aansprakelijk gesteld en gerechtelijke procedures opgestart. Deze procedures lopen op dit moment nog steeds. Het ministerie van Financiën is van mening dat de Staat een sterke positie heeft. In eerste aanleg hebben enkele rechters al claims afgewezen. Het ministerie acht de kans op toewijzing van de claims in de lopende hoger-beroepsprocedures klein.

SNS REAAL

Naar aanleiding van de nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013, heeft de minister van Financiën op 4 maart 2013 een aanbod tot schadeloosstelling gedaan aan de onteigenden. De minister van Financiën heeft eveneens 4 maart 2013 de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam verzocht de schadeloosstelling vast te stellen overeenkomstig zijn aanbod. De onteigenden die zich niet in het aanbod tot schadeloosstelling kunnen vinden, kunnen hiertegen bij de ondernemingskamer verweer voeren.

Licence