Base description which applies to whole site

6.2 Saldibalans per 31 december 2013 van het Infrastructuurfonds en de bij de saldibalans behorende toelichting

(Bedragen x € 1.000)

Activa:

2013

2012

Passiva:

2013

2012

Begrotingsuitgaven

€ 6.248.576

€ 7.599.212

Begrotingsontvangsten

€ 6.236.316

€ 7.746.531

Extra-comptabele vorderingen

€ 265.511

€ 162.919

Tegenrek. extra-comptabele vorderingen

€ 265.511

€ 162.919

Deelnemingen

€ 1.714.476

€ 1.714.476

Tegenrekening deelnemingen

€ 1.714.476

€ 1.714.476

Voorschotten

€ 2.046.968

€ 2.224.609

Tegenrekening voorschotten

€ 2.046.968

€ 2.224.609

Tegenrek. openstaande verplichtingen

€ 14.422.489

€ 15.580.130

Openstaande verplichtingen

€ 14.422.489

€ 15.580.130

Tegenrek. openstaande garantieverplichtingen

€ 403.605

€ 403.605

Openstaande

garantieverplichtingen

€ 403.605

€ 403.605

Sluitrekening IenM

€ 0

€ 147.319

Sluitrekening IenM

€ 12.260

€ 0

Totaal-activa

€ 25.101.625

€ 27.832.270

Totaal-passiva

€ 25.101.625

€ 27.832.270

Licence