Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij saldibalans 31 december 2013

Verloop van de openstaande betalingsverplichtingen / vorderingen (x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2013

Aangegane verplichtingen in 2013 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2013

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2013

1.5.

Onderzoek en bijdragen organisaties 1

0

21

21

0

0

1.3.

Algemene uitkering met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren

320

508.069

508.465

3

– 73

1.4. / 1.6.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

4

1.044.566

1.044.566

– 3

1

Totaal

 

324

1.552.656

1.553.052

0

– 72

1

Kosten Financiële-verhoudingswet

Licence