Base description which applies to whole site

2. De budgettaire gevolgen van beleid

In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Provinciefonds

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen:

1.321.574

1.482.618

1.268.294

1.686.341

1.552.656

1.138.214

414.442

               

Uitgaven:

1.329.208

1.482.633

1.268.084

1.686.017

1.553.052

1.138.214

414.838

               

Opdracht

             

1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet

0

553

99

0

21

100

– 79

               

Bijdragen aan medeoverheden

           

1.3. Algemene uitkering

1.252.646

1.259.046

726.650

487.263

508.465

474.039

34.426

1.4. Integratie-uitkeringen

42.202

42.202

42.202

308.410

393.570

0

393.570

1.6. Decentralisatie-uitkeringen

34.360

180.832

499.133

890.344

650.996

664.075

– 13.079

               

Ontvangsten:

1.329.208

1.482.633

1.268.084

1.686.017

1.553.052

1.138.214

414.838

Toelichting

Onderdeel verplichtingen

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting zijn de verplichtingen met € 414.442.000 bijgesteld. Dit bedrag is het saldo van de mutaties die bij 1ste suppletoire (€ 389.354.000), 2de suppletoire (€ 25.167.000) en in de slotwet (€ – 79.000) zijn aangebracht. Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel uitgaven

Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt € – 79.000 lager uit dan in de ontwerpbegroting 2013 werd geraamd. Het gerealiseerde bedrag voor kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 21.000. Een toelichting is te vinden in de slotwet.

Algemene uitkering

De uitgaven van de algemene uitkering van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € 34.426.000 en komen daarmee in totaal op € 508.465.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € – 20.500.000 (negatief) en € 11.101.000 (positief). In de slotwet vindt een mutatie plaats van € 43.825.000 (positief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.

Integratie-uitkeringen

De uitgaven van de integratie-uitkeringen van het provinciefonds zijn ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting met € 393.570.000 gewijzigd en komen daarmee op € 393.570.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 393.551.000 (positief) en € 20.000 (positief) en in de slotwet van € – 1.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.

Decentralisatie-uitkeringen

De uitgaven van de decentralisatie-uitkeringen van het provinciefonds worden ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting gemuteerd met € – 13.079.000 en komen daarmee in totaal op € 650.996.000. Bij de 1ste en 2de suppletoire begrotingen hebben eerdere mutaties plaatsgevonden van respectievelijk € 16.627.000 (positief) en € 14 046 000 (positief) en in de slotwet van € – 43.752.000 (negatief). Een toelichting op deze mutaties is te vinden in de memories van toelichting van beide suppletoire begrotingen (Kamerstukken II 2012–2013, 33 640 C, nr. 2 en Kamerstukken II 2013–2014, 33 805 C, nr. 2) en in de slotwet.

Onderdeel ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2013 worden de ontvangsten ex artikel 4 van de Financiële-verhoudingswet, analoog aan de uitgaven, met € 414.838.000 gemuteerd tot € 1.553.052.000.

Licence