Base description which applies to whole site

2.4 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

68.674

73.278

53.907

53.225

55.117

58.687

– 3.570

               

Uitgaven

67.903

72.355

55.820

52.795

55.780

58.687

– 2.907

Programma-uitgaven

             

– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid- en regeringsbeleid

20.413

17.115

5.026

2.358

2.181

4.736

– 2.555

– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

704

739

587

727

475

574

– 99

               

Apparaatsuitgaven

Waarvan personeel

Waarvan materieel

39.395

23.585

15.810

39.196

17.967

21.229

30.199

17.778

12.421

28.923

16.113

12.810

30.619

21.132

9.487

33.855

19.319

14.536

– 3.236

1.813

– 5.049

               

Bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie

7.391

15.305

20.008

20.787

22.505

19.522

2.983

               

Ontvangsten

2.879

3.659

3.608

6.509

6.605

4.197

2.408

Licence