Base description which applies to whole site

6. SALDIBALANS KABINET VAN DE KONING MET TOELICHTING

Saldibalans van het Kabinet van de Koning (III) per 31 december 2013

(Bedragen x € 1.000)
   

2013

2012

   

2013

2012

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

2.615

2.385

2)

Ontvangsten ten gunste

2.572

2.385

         

van de begroting

   
               

3)

Liquide middelen

3

1

       
               

4)

Rekening-courant RHB KvdK

64

69

4a)

Rekening-courant RHB Min v AZ

43

0

               

6)

Uitgaven buiten begrotingsverband

1

1

5

Begrotingsreserve

0

0

 

(=intra-comptabele vorderingen)

           
       

7)

Ontvangsten buiten begrotingsverband

68

71

8)

Kas-transverschillen

0

0

 

(= intra-comptabele schulden)

   
               
 

subtotaal

2.683

2.456

subtotaal

2.683

2.456

9)

Openstaande rechten

0

0

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10)

Extra-comptabele vorderingen

7

0

10a)

Tegenrekening extra-comptabele

7

0

         

vorderingen

   
               

11a)

Tegenrekening extra-comptabele

0

0

11)

Extra comptabele schulden

0

0

 

schulden

           
               

12)

Voorschotten

0

0

12a)

Tegenrekening voorschotten

0

0

               

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

13)

Garantieverplichtingen

0

0

               

14a)

Tegenrekening openstaande

0

0

14)

Openstaande verplichtingen

0

0

 

verplichtingen

           
               

15)

Deelnemingen

0

0

15a)

Tegenrekening deelnemingen

0

0

               
 

Totaal

2.690

2.456

 

Totaal

2.690

2.456

Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2013 van het Kabinet van de Koning (III)

1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten

Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.

6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden):

Omschrijving

 

Schulden

Netto salarissen

68.000

Totaal

68.000

Netto salarissen

De op de salarissen van december 2013 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2014 betaald.

Licence