Base description which applies to whole site

5.3 Nominaal en onvoorzien

D. Tabel budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien
Tabel budgettaire gevolgen
Bedragen x € 1.000

Algemene beleidsdoelstelling: Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstelling naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen IX plaats. Dit artikel is ook bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen op de begroting op te vangen.

       

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

– 5.900

0

– 7.300

0

0

5.685

– 5.685

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

5.685

– 5.685

Onvoorzien

0

0

0

0

0

3.152

– 3.152

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

2.533

– 2.533

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Onvoorzien

De post onvoorzien in de ontwerpbegroting was bedoeld om onzekere ontwikkelingen op te vangen. Dit bedrag was dit jaar niet noodzakelijk voor specifieke problematiek binnen de begroting IX.

Licence