Base description which applies to whole site

7. RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van het rechtsbestel wordt toegelicht, is in de begroting van Veiligheid en Justitie een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het betreffende jaar.

Bijdrage

Hieronder is de realisatie van deze ter beschikking gestelde bijdrage weergegeven.

Tabel 7.1 Bijdrage aan de Raad voor de Rechtspraak
         

realisatie

begroting

verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Productiegerelateerde bijdrage

862.346

876.720

913.632

953.585

936.741

943.597

– 6.856

               

Bijdrage voor gerechtskosten

3.941

4.539

3.943

3.799

4.108

4.014

94

               

Bijdrage voor overige uitgaven

             

Bijzondere kamers rechtspraak

7.896

9.844

8.034

7.946

8.051

7.985

66

College van Beroep v/h bedrijfsleven

5.764

5.903

5.960

5.994

6.052

6.002

50

Megazaken

13.121

13.440

14.953

15.471

16.318

16.183

135

               

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

             

Tuchtrecht

2.779

2.892

3.013

3.083

3.555

2.978

577

Cie. van toezicht

5.174

5.410

5.462

5.897

6.087

6.037

50

Overige taken

3.745

73

74

73

0

0

0

totaal

904.766

918.821

955.071

995.739

980.912

986.795

– 5.883

Productie

Hieronder is de realisatie weergegeven over het aantal afgedane zaken door de rechtspraak. In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2013.

Tabel 7.2 Productie van de Raad voor de Rechtspraak
         

realisatie

begroting

verschil

 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Totaal

1.934.225

1.959.617

1.806.870

1.678.065

1.716.131

1.860.789

– 144.658

               

Gerechtshoven

             

Civiel

16.136

16.661

17.308

16.427

16.287

16.436

– 149

Straf

37.612

37.815

38.789

38.504

38.648

38.132

516

Belasting

3.371

3.657

4.130

3.621

4.032

4.673

– 641

               

Rechtbanken

             

Civiel1

280.107

288.057

340.531

336.186

336.377

339.658

– 3.281

Straf

217.460

195.955

196.996

191.750

190.055

184.727

5.328

Bestuur (exc;.VK)

44.409

46.963

47.668

44.892

47.546

43.899

3.647

Bestuur (VK)

45.858

50.739

43.519

40.169

35.588

54.880

– 19.292

Kanton2

1.258.442

1.288.999

1.083.128

973.516

1.014.585

1.144.136

– 129.551

Belasting

23.286

23.221

27.326

25.750

26.098

26.885

– 787

               

Bijzondere colleges

             

Centrale Raad van beroep

7.544

7.550

7.475

7.250

6.915

7.364

– 449

1

Vanaf 2011 worden gezamenlijk gezagsverzoeken (circa 43.000) bij civiel geteld i.p.v. bij kanton.

2

Vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product.

Zowel de instroom als het aantal afgehandelde zaken is in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012, maar die toename is lager dan aanvankelijk bij de begroting was geraamd. In 2013 stroomde er bijna 1,8 miljoen zaken in bij de gerechten. Het aantal afgehandelde zaken bedroeg eveneens ruim 1,7 miljoen. Er is ten opzichte van 2012 sprake van een stijging bij kanton, bestuurszaken en belastingzaken en een daling bij vreemdelingenzaken. Rekening houdend met de zwaarte van de verschillende zaaksoorten uitgedrukt in de specifieke productgroepprijzen (zo zijn bijvoorbeeld de kantonzaken relatief licht en de bestuurszaken relatief zwaar) is er in 2013 sprake van een lichte stijging van de (gewogen) instroom en productie (+1%).

In het jaarverslag van de Rechtspraak, separaat uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2013. Tevens bevat het jaarverslag van de Raad informatie over de instroom en productie en de Financiën, inclusief de managementparagraaf, de jaarrekening en de controleverklaring.

Doorlooptijden

Hieronder is de realisatie van de doorlooptijden van de door de rechtspraak afgedane zaken. In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2013.

Tabel 7.3 Doorlooptijden
 

norm

realisatie

     

2011

2012

2013

Civiel- handelszaken rechtbanken

         

Handelszaken met verweer – norm 1

90%

≤ 2 jaar

87%

84%

81%

Handelszaken met verweer – norm 2

70%

≤ 1 jaar

62%

54%

55%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

85%

78%

77%

Beëindigde faillissementen

90%

≤ 3 jaar

80%

81%

81%

Handelsrekesten (vooral insolventie)

90%

≤ 3 mnd.

83%

83%

81%

Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)

95%

≤ 3 mnd.

92%

93%

93%

           

Civiel- familiezaken rechtbanken

         

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)

95%

≤ 1 jaar

93%

94%

94%

– waarvan op gemeenschappelijk verzoek

95%

≤ 2 mnd.

93%

91%

90%

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal

90%

≤ 1 jaar

93%

93%

93%

Omgang- en gezagzaken

85%

≤ 1 jaar

83%

83%

83%

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter

90%

≤ 3 mnd.

92%

91%

90%

– waarvan eerste verzoeken tot OTS

80%

≤ 3 wkn.

81%

80%

72%

           

Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken

         

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken – norm 1

90%

≤ 1 jaar

75%

81%

84%

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken – norm 2

70%

≤ 9 mnd.

59%

68%

68%

Voorlopige voorzieningen bestuur regulier

90%

≤ 3 mnd.

93%

92%

95%

Vreemdelingenzaken, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

73%

80%

81%

Belastingzaken lokaal, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

56%

57%

62%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken – norm 1

90%

≤ 18 mnd.

79%

80%

86%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken – norm 2

70%

≤ 1 jaar

61%

63%

67%

           

Kantonzaken

         

Handelszaken met verweer – norm 1

90%

≤ 1 jaar

95%

95%

94%

Handelszaken met verweer – norm 2

75%

≤ 6 mnd.

80%

80%

75%

Arbeidsontbindingen op tegenspraak

95%

≤ 3 mnd.

94%

97%

96%

Handelsrekesten, niet-arbeidszaken

95%

≤ 6 mnd.

87%

88%

87%

Handelszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

98%

97%

97%

Geregelde arbeidsontbindingen

90%

≤ 15 dgn.

87%

87%

79%

Kort gedingen / vovo's

95%

≤ 3 mnd.

96%

97%

97%

Overtredingszaken

85%

≤ 1 mnd.

87%

90%

86%

Mulderzaken

80%

≤ 3 mnd.

78%

84%

66%

           

Strafzaken rechtbanken

         

Strafzaken MK (= meervoudig behandeld)

90%

≤ 6 mnd.

83%

82%

78%

Politierechterzaken (incl. economische)

90%

≤ 5 wkn.

85%

88%

87%

Strafzaken bij de kinderrechter (enkelvoudig)

85%

≤ 5 wkn.

77%

82%

77%

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis

100%

≤ 2 wkn.

100%

100%

99%

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis

85%

≤ 4 mnd.

83%

85%

72%

Uitwerken strafzaken (EK+MK) ivm hoger beroep, jeugd

100%

≤ 4 wkn.

nog niet meetbaar

Uitwerken strafzaken (EK+MK) ivm hoger beroep, niet jeugd

100%

≤ 16 wkn.

nog niet meetbaar

– waarvan gedetineerdenzaken

100%

≤ 3 mnd.

nog niet meetbaar

           

Civiel – handelszaken hoven

         

Handelszaken dagvaardingen – norm 1

80%

≤ 2 jaar

79%

80%

80%

Handelszaken dagvaardingen – norm 2

70%

≤ 1 jaar

43%

46%

46%

Isolventierekesten

90%

≤ 2 mnd.

49%

51%

31%

Handelsrekesten, niet insolventie

90%

≤ 6 mnd.

53%

56%

52%

           

Civiel – familiezaken hoven

         

Familierekesten

90%

≤ 1 jaar

89%

91%

91%

– waarvan Jeugdbeschermingszaken

90%

≤ 4 mnd.

84%

89%

85%

           

Belastingzaken hoven

         

Belastingzaken – norm 1

90%

≤ 18 mnd.

74%

73%

76%

Belastingzaken – norm 2

70%

≤ 1 jaar

46%

44%

44%

           

Strafzaken hoven

         

Meervoudige Kamer-zaken

85%

≤ 9 mnd.

56%

59%

63%

EK-strafzaken, niet kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

30%

22%

24%

EK-strafzaken, kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

70%

49%

42%

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis

90%

≤ 2 wkn.

50%

50%

56%

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis

80%

≤ 4 mnd.

34%

36%

46%

Klachten niet vervolgen (12 Sv)

85%

≤ 6 mnd.

53%

46%

34%

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie

100%

≤ 6 mnd.

68%

64%

70%

Licence