Base description which applies to whole site

3. BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Inleiding

In de bedrijfsvoeringsparagraaf wordt verslag gedaan van relevante verbeteringen en aandachtspunten in de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoeringsparagraaf heeft conform de Comptabiliteitswet het karakter van een uitzonderingsrapportage. Voor de algemene en BZK brede onderwerpen wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag hoofdstuk VII. In deze paragraaf komen de verplichte elementen en specifieke onderwerpen voor hoofdstuk XVIII Wonen en Rijksdienst, aan de orde, te weten de rechtmatigheid en de totstandkoming van de beleidsinformatie.

Licence