Base description which applies to whole site

2. Totstandkoming beleidsinformatie

De totstandkoming van de beleidsinformatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Voor algemene aandachtspunten bij het proces van de totstandkoming van de niet financiële beleidsinformatie bij het Ministerie van BZK wordt verwezen naar de bedrijfsvoeringparagraaf van het Ministerie van BZK (VII).

Beleidsdoorlichtingen en subsidie-evaluaties.

In 2013 waren geen beleidsdoorlichtingen en evaluaties gepland.

Licence