Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: Inhuur externen

Ministerie van Defensie Verslagjaar 2013 (Bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

   

1. Interim-management

0

 

2. Organisatie- en formatieadvies

2.097

 

3. Beleidsadvies

293

 

4. Communicatieadvisering

0

 

Beleidsgevoelig

 

2.390

5. Juridisch advies

1.420

 

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

751

 

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

917

 

(Beleids)ondersteunend

 

3.088

8. Uitzendkrachten (formatie en piek)

78.280

 

Ondersteuning bedrijfsvoering

 

78.280

Totaal uitgaven inhuur externen

 

83.758

In 2013 gaf het Ministerie van Defensie € 83,7 miljoen uit aan externe inhuur. De uitgaven voor het ambtelijke personeel bedroegen € 3,119 miljard. Het totaalbedrag komt uit op € 3,203 miljard. Het inhuurpercentage van Defensie, conform de Rijksbrede normering, komt uit op 2,5 procent.

Inhuur externen buiten mantelcontracten 2013

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

1

Toelichting

In 2013 heeft het baten-lastenagentschap DTO een order geplaatst bij van Doorne advocaten en juristen voor een totaalbedrag van € 1.419.783,76.

Het betreft de inhuur van juristen die worden ingezet op het project outsourcing IV/ICT.

Het uurtarief bedraagt € 315 per uur exclusief BTW. De order heeft betrekking op 3.725 uur.

Licence