Base description which applies to whole site

5. Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) periode 2007-2013

In 2013 heeft in Europees verband de afronding van de activiteiten van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7, 2007–2013) plaatsgevonden. De laatste «calls for proposals» voor KP7 zijn in 2013 gepubliceerd.

In 2013 lag de nadruk bij de voorbereiding van het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 en de voortzetting van het Europees instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Het budget van Horizon 2020 (inclusief EIT) is in het meerjarig financieel kader vastgesteld op € 70,2 mld voor de periode 2014 tot en met 2020. Na een succesvolle onderhandeling hebben de Raad en het Europees Parlement eind 2013 zowel Horizon 2020 als het EIT goedgekeurd. Nederland kan tevreden zijn met het behaalde resultaat. Het EIT krijgt € 2,7 mld uit het Horizon 2020 budget voor de periode 2014–2020. Daarmee wordt de bijdrage aan de drie al lopende Europese «Knowledge and Innovation Communities» (KICs) op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, duurzame energie en klimaatverandering voortgezet. Ook worden in de komende jaren vijf nieuwe KICs opgezet voor de thema’s gezond leven en actief ouder worden, grondstoffen, een industrie met toegevoegde waarde, duurzame voeding en de mobiliteit in steden.

In juli 2013 heeft de Europese Commissie, als onderdeel van Horizon 2020, een investeringspakket gepubliceerd bestaande uit vier publieke programma’s op basis van artikel 185 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) (zie paragraaf over Eurostars en JTI’s) en 6 publiekprivate programma’s op basis van artikel 187 VWEU. Het pakket heeft een omvang van € 8 mld uit Horizon 2020 en minimaal datzelfde budget uit nationaal publieke en private bijdragen. Dit pakket is tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 3 december 2013 goedgekeurd en zal begin 2014 in triloog met het Europees Parlement worden besproken (BNC fiche 22 112 nr. 1692 fiche 1).

Licence