Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2013 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

30.389.943

1.785.034

 

29.290.315

2.050.946

 

– 1.099.628

265.912

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Arbeidsmarkt

24.182

24.272

37.755

11.303

12.083

30.722

– 12.879

– 12.189

– 7.033

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

9.219.036

9.219.668

127.483

10.660.968

9.751.058

111.947

1.441.932

531.390

– 15.536

3

Arbeidsongeschiktheid

472

472

 

593

593

 

121

121

 

4

Jonggehandicapten

2.606.167

2.606.167

 

2.670.218

2.670.218

13.775

64.051

64.051

13.775

5

Werkloosheid

5.122

5.122

 

15.705

15.705

 

10.583

10.583

 

6

Ziekte en zwangerschap

5.164

5.164

 

6.171

6.171

301

1.007

1.007

301

7

Kinderopvang

2.710.458

2.710.970

1.427.015

2.327.501

2.331.576

1.486.635

– 382.957

– 379.394

59.620

8

Oudedagsvoorziening

978.574

988.574

 

1.262.819

1.262.819

 

284.245

274.245

 

9

Nabestaanden

937

937

 

814

814

 

– 123

– 123

 

10

Tegemoetkoming ouders

4.276.554

4.276.554

154.180

4.335.531

4.335.531

185.843

58.977

58.977

31.663

11

Uitvoeringskosten

432.859

432.859

 

454.688

454.688

6.289

21.829

21.829

6.289

12

Rijksbijdragen

9.553.531

9.553.531

 

8.041.464

8.041.464

510

– 1.512.067

– 1.512.067

510

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

166.387

172.387

27.566

87.409

95.434

178.858

– 78.978

– 76.953

151.292

                   

 

Niet-beleidsartikelen

                 

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

248.640

248.640

11.035

250.629

251.182

9.744

1.989

2.542

– 1.291

97

Aflopende regelingen

     

799

929

510

799

929

510

98

Algemeen

67.118

67.028

 

59.313

60.050

25.812

– 7.805

– 6.978

25.812

99

Nominaal en onvoorzien

77.598

77.598

       

– 77.598

– 77.598

 
Licence