Base description which applies to whole site

4.4. Wat heeft de gemiddelde burger in 2013 aan zorg betaald

Figuur 6 laat zien dat de gemiddelde volwassene in Nederland circa € 5.150 heeft betaald aan collectieve zorg. Dat betreft niet alleen de nominale premie en de eigen betalingen. Een Nederlander betaalt gemiddeld ook een fors bedrag aan AWBZ premie. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt voor een beperkt deel rechtstreeks door burgers betaald (gepensioneerden en zelfstandigen) en voor het grootste deel door werkgevers. Dat laatste deel beïnvloedt wel de loonruimte en is daarom wel meegenomen. Via de zorgtoeslag ontvangt de gemiddelde burger een bedrag ter gedeeltelijke betaling van de nominale premie en het eigen risico. Als laatste is meegenomen het bedrag dat via belastingen wordt opgebracht ter dekking van de rijksbijdragen en de zorgtoeslag. De gemiddelde lasten voor een volwassene komen daarmee uit op € 5.145 voor het jaar 2013. Dat is € 8 hoger dan geraamd in de begroting 2013. De grootste verschillen ten opzichte van de begroting betreffen de AWBZ premie (€ 69 hoger), de nominale premie (€ 60 lager), de zorgtoeslag (circa € 72 hoger) en de belastingen (ter dekking van de hogere zorgtoeslag circa € 69 lager).

Figuur 6, lasten per volwassene aan zorg in 2013 (in euro’s per jaar)

Figuur 6, lasten per volwassene aan zorg in 2013 (in euro’s per jaar)

Bron: VWS en CVZ.

Licence