Base description which applies to whole site

E: Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt voor een deel verklaard door de naheffing die onder de uitgaven wordt toegelicht. Daarnaast is Nederland in 2014 een nieuwe meerjarige verplichting aangegaan van EUR 1,46 miljard voor het Europees Ontwikkelingsfonds.

Uitgaven

Artikel 3.1

Zoals toegelicht in de Eerste Suppletoire Begrotingswet wordt de stijging van de EU-afdrachten voor een deel veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. Daarnaast zorgde – zoals toegelicht in de Tweede Suppletoire Begroting – de herziening van het Bruto Nationale Inkomen (BNI) per lidstaat voor een herberekening van de EU-afdrachten. Voor Nederland betekende dit een bruto naheffing van EUR 1,103 miljard. Aan de BNI-herberekening is ook een teruggave gekoppeld. Voor Nederland resteert na deze teruggave een netto naheffing van EUR 642,7 miljoen. Omdat over de zesde aanvullende begroting 2014, die deze teruggave regelt, in 2014 geen overeenstemming is bereikt zal de teruggave worden verrekend met de Nederlandse bijdrage voor 2015.

Licence