Base description which applies to whole site

1. B. DE SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT AGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2013 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

(bedragen x € 1.000)

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Baten-lastenagentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten

       

Totale baten

100.505

139.255

38.750

98.965

Totale lasten

100.505

133.848

33.343

93.549

Saldo van baten en lasten

0

5.407

5.407

5.416

         

Totale kapitaalontvangsten

12.000

0

– 12.000

10.000

Totale kapitaaluitgaven

– 15.000

– 6.508

8.492

22.266

Licence