Base description which applies to whole site
+

4. Overige aspecten van de bedrijfsvoering

Voor de overige aspecten van de bedrijfsvoering wordt u verwezen naar de bedrijfsvoeringsparagraaf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Licence