Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.3 Nominaal en onvoorzien

D. Budgettaire gevolgen van beleid
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

Verplichtingen

– 7.300

0

0

0

0

50.043

– 50.043

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

50.043

– 50.043

Onvoorzien

0

0

0

0

0

50.000

– 50.000

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

16

– 16

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

27

– 27

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

E. Toelichting op de instrumenten

De post Onvoorzien in de ontwerpbegroting is bedoeld om onzekere ontwikkelingen op te vangen. Dit jaar is de reservering met name benut voor het opvangen van tegenvallers bij de Belastingdienst. Het belangrijkste hierbij waren de kosten voor de ICT-rationalisatie (€ 35 miljoen). Tevens is de loon- en prijsbijstelling van € 13,7 miljoen uitgekeerd.

Licence