Base description which applies to whole site

9. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2015 INZAKE BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE (X)

(Bedragen in € 1.000)

1

2

3=2–1

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting 2015

Realisatie 2015

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

 

Baten-lastendienst Defensie Telematica

       

1

Organisatie

       
 

Totale baten

254.722

301.621

46.899

333.063

 

Totale lasten

254.722

306.414

51.692

324.354

 

Saldo van baten en lasten

0

– 4.793

– 4.793

8.709

           
 

Totale kapitaalontvangsten

11.000

28.198

17.198

11.789

 

Totale kapitaaluitgaven

25.000

37.148

12.148

26.548

           
 

Baten-lastendienst Dienst Vastgoed

       

2

Defensie

       
 

Totale baten

200.455

0

– 200.455

222.377

 

Totale lasten

200.455

0

– 200.455

216.800

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

5.577

           
 

Totale kapitaalontvangsten

12.564

0

– 12.564

161.446

 

Totale kapitaaluitgaven

16.704

0

– 16.704

164.367

           
           

3

Baten-lastendienst Paresto

       
 

Totale baten

71.306

72.445

1.139

80.060

 

Totale lasten

71.306

72.847

1.541

78.033

 

Saldo van baten en lasten

0

– 402

– 402

2.027

           
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

365

2.170

1.805

674

Licence