Base description which applies to whole site

13: WET NORMERING TOPINKOMENS

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) bepaalt dat de bezoldiging van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moet worden in het financieel jaarverslag. Dit geldt tevens voor eventuele ontslaguitkeringen.

Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000.

Bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen) top functionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienstverband

Omvang dienstverband (fte)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 6 mnd; > 6 mnd)

Beloning

Onkosten vergoedingen (belast)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging in 2015

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering (indien overschrijding)

MINDEF

BAUER

DIRECTEUR PLANNEN

 

2015-08-14

1,00

nee

           

MINDEF

BAUER

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

2015-08-15

 

1,00

nee

153.015,12

44,15

17.346,36

170.405,63

178.000,00

NVT

MINDEF

BORSBOOM

DIRECTEUR DMO

 

2015-12-16

1,00

nee

137.613,17

134,62

17.371,20

155.118,99

178.000,00

NVT

MINDEF

BORSBOOM

INTERNE HERPLAATSER

2015-12-17

 

1,00

nee

         

NVT

MINDEF

BRINK

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT KMAR

 

2015-10-18

1,00

nee

         

NVT

MINDEF

BRINK

COMMANDANT KMAR

2015-10-19

 

1,00

nee

126.934,15

44,50

17.487,12

144.465,77

178.000,00

NVT

MINDEF

BROEKS

HOOFD PMV-NAVO

   

1,00

nee

137.613,17

0,00

17.371,20

154.984,37

178.000,00

NVT

MINDEF

HOITINK

INSPECTEUR GENERAAL DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

148.927,36

90,12

17.371,20

166.388,68

178.000,00

NVT

MINDEF

KRUIF

COMMANDANT DER LANDSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

138.039,82

133,50

17.605,84

155.779,16

178.000,00

NVT

MINDEF

LEIJTENS

COMMANDANT KMAR

 

2015-10-31

1,00

nee

130.489,80

133,50

14.476,00

145.099,30

178.000,00

NVT

MINDEF

MIDDENDORP

COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

146.913,26

0,00

17.402,16

164.315,42

178.000,00

NVT

MINDEF

SCHNITGER

COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

155.314,69

489,01

17.418,12

173.221,82

178.000,00

NVT

MINDEF

VERKERK

COMMANDANT DER ZEESTRIJDKRACHTEN

   

1,00

nee

137.017,65

224,18

17.371,20

154.613,03

178.000,00

NVT

MINDEF

WAARD

HOOFDDIRECTEUR BEDRIJFSVOERING

 

2015-11-30

1,00

nee

         

NVT

MINDEF

WAARD

DIRECTEUR DMO

2015-12-01

 

1,00

nee

124.694,51

90,12

17.346,36

142.130,99

178.000,00

NVT

MINDEF

WEHREN

PLAATSVERVANGEND COMMANDANT DER STRIJDKRACHTEN

 

2015-08-31

1,00

nee

106.674,55

310,10

11.580,80

118.565,45

153.438,85

NVT

MINDEF

WEHREN

COORDINEREND SPECIAAL ADVISEUR

2015-11-01

 

0,50

nee

5.490,40

0,00

0,00

5.490,40

 

NVT

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven de WNT-norm

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband

Datum einde dienst- verband

Omvang dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2014)

Beloning

(+ tussen haakjes omvang in 2014)

Onkosten-vergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes omvang in 2014)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes omvang in 2014)

Totale bezoldiging

in 2015

(+ tussen haakjes omvang in 2014)

Persoonlijk WNT-maximum

Motivering

MINDEF

DLBE/ST/ COGP

2013-10-04

2015-06-30

1,00 (1,00)

205.571,04 (37.498,12)

0,00 (0,00)

2.075,10 (5.146,56)

207.646,14 (42.644,68)

178.000,00

Betrokkene heeft ernstige gezondheidsproblemen opgelopen bij de uitvoering van haar werkzaamheden onder bijzondere omstandigheden. Vanuit de bijzondere zorgplicht van Defensie is een vergoeding uitbetaald voor de ontstane en toekomstige schade.

MINDEF

MDW DVD

2006-05-01

2015-02-18

1,00 (1,00)

159.154,35 (0,00)

0,00 (0,00)

25.952,88 (0,00)

185.107,23 (0,00)

178.000,00

Met terugwerkende kracht aangesteld o.g.v. een gerechtelijke uitspraak

MINDEF

TANDARTS

2009-06-01

2028-05-31

1,00 (1,00)

305.045,16 (0,00)

0,00 (0,00)

56.185,64 (0,00)

361.230,80 (0,00)

178.000,00

Met terugwerkende kracht aangesteld o.g.v. een gerechtelijke uitspraak

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

In 2015 heeft het Ministerie van Defensie geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband verstrekt.

Uitkeringen boven de WNT-norm aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

In 2015 heeft het Ministerie van Defensie geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband verstrekt.

Licence