Base description which applies to whole site

4.1. De financiering van de zorguitgaven in 2015

De zorguitgaven worden gefinancierd uit een aantal bronnen. Tabel 14 laat de verdeling tussen deze financieringsbronnen zien en de ontwikkeling daarin. De totale gefinancierde uitgaven en mutaties daarin komen overeen met de cijfers, die genoemd zijn in eerdere paragrafen van het Financieel Beeld Zorg (FBZ).

Tabel 14 Zorguitgaven naar financieringsbronnen (bedragen x € 1 miljard)1
 

Begroting

2015

Mutaties

2015

Jaarverslag

2015

 

a

b

c=a+b

Wlz

17,7

0,3

18,1

Eigen betalingen Wlz

1,7

0,1

1,9

Wlz totaal

19,5

0,5

19,9

       

Zvw

41,1

– 1,5

39,6

Eigen betalingen Zvw

3,2

0,0

3,2

Zvw totaal

44,4

– 1,5

42,8

       

Begroting

7,5

– 0,1

7,5

       

Totaal

71,3

– 1,1

70,2

w.v. netto BKZ

66,4

– 1,2

65,1

Bron: VWS, CPB, ZiNL.

1

Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence