Base description which applies to whole site

4.3. Ontwikkeling premies voor Zvw en Wlz

Tabel 18 geeft een overzicht van de premies Zvw en Wlz conform de stand ontwerpbegroting 2015 en conform de (voorlopige) realisatie.

Tabel 18 Premieoverzicht
 

Begroting

2015

Mutaties

2015

Jaarverslag

2015

 

a

b

c=a+b

Zvw

     

Inkomensafhankelijke bijdrage regulier (in %)

6,95

0

6,95

Inkomensafhankelijke bijdrage laag (in %)

4,85

0

4,85

Nominale premie (jaarbedrag in €)

1.211

– 53

1.158

       

Wlz

     

Procentuele premie (in %)

9,65

0

9,65

Bron: VWS, CPB.

Zowel de Wlz-premie als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn vastgesteld conform het percentage uit de ontwerpbegroting 2015. De nominale premie Zvw voor 2015 is door de verzekeraars gemiddeld € 53 lager vastgesteld dan geraamd in de begroting 2015.

Licence