Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

D. De budgettaire gevolgen van beleid

In de volgende tabel worden de budgettaire gevolgen van beleid weergegeven.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)

Provinciefonds

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen:

1.686.341

1.552.656

1.295.704

1.114.507

2.493.652

2.160.334

333.318

               

Uitgaven:

1.686.017

1.553.052

1.295.743

1.114.540

2.493.504

2.160.334

333.170

               

Opdracht

             

1.5. Kosten Financiële-verhoudingswet

0

21

0

0

0

100

– 100

               

Bijdragen aan medeoverheden

             

1.3. Algemene uitkering

487.263

508.465

347.342

309.431

229.520

595.313

– 365.793

1.4. Integratie-uitkeringen

308.410

393.570

40.330

0

0

0

0

1.6. Decentralisatie-uitkeringen

890.344

650.996

908.071

805.109

2.263.984

1.564.921

699.063

               

Ontvangsten:

1.686.017

1.553.052

1.295.743

1.114.540

2.493.504

2.160.334

333.170

Licence