Base description which applies to whole site

5.3 Nominaal en onvoorzien

D. Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
         

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

Verplichtingen

0

0

0

0

0

63.539

– 63.539

               

Uitgaven

0

0

0

0

0

63.539

– 63.539

Onvoorzien

0

0

0

0

0

63.499

– 63.499

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

16

– 16

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

24

– 24

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Nominaal en Onvoorzien

De post Nominaal en onvoorzien is bedoeld om onzekere ontwikkelingen op te vangen en bestemde middelen zoals loon- en prijsbijstelling te parkeren. In 2016 zijn de gelden voor Switch (€ 63 miljoen) overgeheveld naar het beleidsartikel van de Belastingdienst.

Licence