Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4: RAPPORTAGE CORRESPONDENTIE

Tijdigheid

Rapportage behandeling correspondentie

[dienstonderdeel]

Aantal ingekomen 2016

Aantal afgedaan 20161

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn2

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig afgedaan

Aanvragen om Wob-besluit

           

– Kerndepartement

82

17

– ILT3

549

545

100

430

15

– PBL

0

0

– RWS

121

99

47

30

9

13

– KNMI

– NEa

3

3

2

1

Bezwaarschriften

           

– Kerndepartement

– ILT3

– PBL

– RWS

– KNMI

– NEa

54

96

0

88

0

11

35

89

0

47

0

4

19

1

19

65

9

2

3

24

16

1

13

3

Klaagschriften

           

– Kerndepartement

– ILT

91

99

47

52

– PBL

1

0

– RWS

28

22

14

5

2

1

– KNMI

– NEa

Andere (burger)brieven

           

– Kerndepartement

3.579

3.651

3.190

461

– ILT

32.100

– PBL

172

169

3

– RWS

85.851

85.421

– KNMI

2.339

2.341

2.340

1

– NEa

1.878

1.874

1.799

79

1

Inclusief restant verzoeken uit 2015 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen.

2

Of iets afgedaan is binnen termijn of verdaagde termijn wordt niet geregistreerd in het systeem. Ervaring leert dat er meestal verdaagd wordt.

3

Andere burgerbrieven: ILT/Betreft alle vragen die bij het Meld- en Informatiecentrum zijn binnengekomen. Het grootste deel zijn telefonische vragen: > 95% wordt binnen de normtijd afgehandeld. De behandeltermijn van schriftelijke vragen wordt (nog) niet geregistreerd.

Dwangsommen

Rapportage behandeling correspondentie

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

Kerndepartement

0

€ 0

Licence