Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Tabel 7.1 Departementale verantwoordingsstaat 2016 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

   

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.695.334

31.867.150

1.724.007

31.613.883

31.664.015

1.871.965

– 81.451

– 203.135

147.958

                     
 

Beleidsartikelen

                 
                     

1

Arbeidsmarkt

21.333

21.233

29.636

20.914

19.385

24.552

– 419

– 1.848

– 5.084

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

6.435.802

6.611.078

3.475

6.543.926

6.626.117

55.901

108.124

15.039

52.426

3

Arbeidsongeschiktheid

765

765

0

682

682

0

– 83

– 83

0

4

Jonggehandicapten

3.174.376

3.174.376

0

3.274.182

3.274.182

0

99.806

99.806

0

5

Werkloosheid

66.620

66.620

0

57.069

56.986

0

– 9.551

– 9.634

0

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7.416

0

6.246

6.246

429

– 1.170

– 1.170

429

7

Kinderopvang

2.365.471

2.365.471

1.432.185

2.410.340

2.406.838

1.490.499

44.869

41.367

58.314

8

Oudedagsvoorziening

40.014

40.014

0

24.118

24.118

2.124

– 15.896

– 15.896

2.124

9

Nabestaanden

1.083

1.083

0

1.072

1.072

0

– 11

– 11

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.433.168

5.429.468

239.915

5.468.559

5.468.559

261.245

35.391

39.091

21.330

11

Uitvoering

458.267

458.267

0

433.006

433.006

16.367

– 25.261

– 25.261

16.367

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13.147.314

0

12.806.406

12.806.406

1.747

– 340.908

– 340.908

1.747

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

144.278

800

278.628

250.574

4.727

134.350

106.296

3.927

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 
                     

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

261.914

262.254

17.996

252.321

255.510

13.563

– 9.593

– 6.744

– 4.433

97

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0

13

0

0

13

98

Algemeen

47.231

47.231

0

36.414

34.334

798

– 10.817

– 12.897

798

99

Nominaal en onvoorzien

90.282

90.282

0

0

0

0

– 90.282

– 90.282

0

Licence