Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3=2–1)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.395.464

14.556.514

174.663

14.487.963

15.192.599

1.011.279

92.499

636.085

836.616

                     
 

Beleidsartikelen

14.133.942

14.295.019

164.306

14.158.460

14.869.542

981.795

24.518

574.523

817.489

1

Volksgezondheid

606.939

613.156

10.903

600.651

595.127

16.001

– 6.288

– 18.029

5.098

2

Curatieve zorg

4.098.913

4.188.457

60.955

3.640.438

4.236.316

152.126

– 458.475

47.859

91.171

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.643.306

3.644.801

3.441

3.783.240

3.708.112

31.887

139.934

63.311

28.446

4

Zorgbreed beleid

829.432

871.197

4.858

937.310

879.449

11.375

107.878

8.252

6.517

5

Jeugd

126.154

126.154

82.508

120.532

97.631

42.192

– 5.622

– 28.523

– 40.316

6

Sport en bewegen

106.757

128.813

740

58.865

65.225

312

– 47.892

– 63.588

– 428

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

290.109

290.109

901

37.118

307.376

4.820

– 252.991

17.267

3.919

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.432.332

4.432.332

0

4.980.306

4.980.306

723.082

547.974

547.974

723.082

                     
 

Niet-beleidsartikelen

261.522

261.495

10.357

329.503

323.057

29.484

67.981

61.562

19.127

9

Algemeen

27.336

27.336

0

18.689

21.399

597

– 8.647

– 5.937

597

10

Apparaatsuitgaven

249.153

249.168

5.357

310.814

301.658

28.887

61.661

52.490

23.530

11

Nominaal en onvoorzien

– 14.967

– 15.009

5.000

0

0

0

14.967

15.009

– 5.000

Licence