Base description which applies to whole site

I Saldibalans per 31 december 2017

ACTIVA

x EUR 1.000

 

PASSIVA

x EUR 1.000

2017

2016

2017

2016

Intra-comptabele posten

         

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.821.706

2.885.429

 

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

106.697

252.473

         

4a

Rekening-courant RHB

2.715.009

2.632.956

Subtotaal

Intra-comptabele posten

2.821.706

2.885.429

 

Subtotaal

Intra-comptabele posten

2.821.706

2.885.429

           

Extra-comptabele posten

         

10

Vorderingen

1.479.792

1.412.870

 

10a

T.r. vorderingen

1.479.792

1.412.870

12

Voorschotten

4.345.141

5.958.122

 

12a

T.r. voorschotten

4.345.141

5.958.122

13a

T.r. garantieverplichtingen

2.618.800

2.717.530

 

13

Garantieverplichtingen

2.618.800

2.717.530

14a

T.r. andere verplichtingen

6.113.841

5.705.603

 

14

Andere verplichtingen

6.113.841

5.705.603

15

Deelnemingen

156.641

158.167

 

15a

Tegenrekening deelnemingen

156.641

158.167

Subtotaal

Extra-comptabele posten

14.714.215

15.952.292

 

Subtotaal

Extra-comptabele posten

14.714.215

15.952.292

           

Overall totaal

17.535.921

18.837.721

 

Overall totaal

17.535.921

18.837.721

Licence