Base description which applies to whole site

7. VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET GEMEENTEFONDS 2018

Verantwoordingsstaat 2018 van het gemeentefonds (B) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Gemeentefonds

28.282.670

28.282.670

28.282.670

29.371.165

29.083.134

29.083.134

1.088.495

800.464

800.464

Licence