Base description which applies to whole site

1. Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (bedragen x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

61.308

61.308

4.402

60.045

60.045

3.622

– 1.263

– 1.263

– 780

                     
 

Beleidsartikel

                 

1

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid

61.308

61.308

4.402

60.045

60.045

3.622

– 1.263

– 1.263

– 780

                     
 

Niet-beleidsartikel

                 

3

Nominaal en Onvoorzien

De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in paragraaf B van dit jaarverslag.

Licence