Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTATEN IXA EN IXB

Departementale verantwoordingsstaat 2018 Nationale Schuld (IXA) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.177.587

48.177.587

49.843.731

48.781.993

48.781.993

43.286.213

604.406

604.406

– 6.557.518

 

Beleidsartikelen

48.177.587

48.177.587

49.843.731

48.781.993

48.781.993

43.286.213

604.406

604.406

– 6.557.518

11

Financiering staatsschuld

46.645.396

46.645.396

38.322.000

45.830.986

45.830.986

32.539.003

– 814.410

– 814.410

– 5.782.997

12

Kasbeheer

1.532.191

1.532.191

11.521.731

2.951.007

2.951.007

10.747.210

1.418.816

1.418.816

– 774.521

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.

Departementale verantwoordingsstaat 2018 Ministerie van Financiën (IXB) (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.471.958

7.117.510

144.081.447

1.878.990

7.736.489

149.861.725

– 14.592.968

618.979

5.780.278

 

Beleidsartikelen

16.200.546

6.786.784

144.028.092

1.645.445

7.502.163

149.816.158

– 14.555.101

715.379

5.788.066

01

Belastingen

2.872.375

2.886.061

139.732.815

3.347.387

3.182.409

144.168.867

475.012

296.348

4.436.052

02

Financiële markten

28.769

28.769

13.021

– 50.454

21.916

13.426

– 79.223

– 6.853

405

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

18.588

366.932

984.550

– 5.612.568

466.499

2.096.992

– 5.631.156

99.567

1.112.442

04

Internationale financiële betrekkingen

257.820

419.328

7.032

1.106.696

502.045

5.415

848.876

82.717

– 1.617

05

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.012.742

75.442

280.422

– 432.177

42.733

244.897

– 10.444.919

– 32.709

– 35.525

06

Btw-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.286.561

3.286.561

3.286.561

276.309

276.309

276.309

 

Niet-beleidsartikelen

271.412

330.726

53.355

233.545

234.326

45.567

– 37.867

– 96.400

– 7.788

08

Apparaat kerndepartement

233.707

233.707

53.355

233.545

234.326

45.567

– 162

619

– 7.788

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

97.019

0

0

0

0

– 37.705

– 97.019

0

Licence