Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4: OVERZICHT VAN DE BURGEMEESTERSBENOEMINGEN IN 2018

Verdeling Kroonbenoemde burgemeesters per 31 december 2018

Overzicht verdeling Kroonbenoemde burgemeesters naar politieke kleur en man/vrouw verhouding op 31 december 2018

Partij

Posten

%

Man

Vrouw

Totaal

CDA

101

32,0

72

29

101

VVD

91

28,8

69

22

91

PvdA

60

19,0

47

13

60

D66

18

5,7

13

5

18

Overig

11

3,5

9

2

11

GL

10

3,2

6

4

10

CU

9

2,8

8

1

9

SGP

9

2,8

9

0

9

Geen

7

2,2

4

3

7

Totaal

316

 

237

79

316

In het overzicht per 31 december 2018 zijn in verband met de overzichtelijkheid niet (meer) opgenomen de inwonertallen en de daarbij behorende percentages.

Ter vergelijking de verdeling van Kroonbenoemde burgemeesters per 31 december 2017

Overzicht verdeling Kroonbenoemde burgemeesters naar politieke kleur en man/vrouw verhouding op 31 december 2017

Partij

Posten

%

Inwoners

%

Man

Vrouw

Totaal

CDA

104

32,0

3.897.453

26,7

75

29

104

VVD

93

28,6

4.768.230

32,7

70

23

93

PvdA

65

20,0

3.690.857

25,3

49

16

65

D66

20

6,2

978.352

6,7

15

5

20

CU

11

3,4

408.817

2,8

10

1

11

Overig

10

3,1

216.416

1,5

8

2

10

GL

9

2,8

193.997

1,3

6

3

9

SGP

9

2,8

237.928

1,6

9

0

9

Geen

4

1,2

189.416

1,3

1

3

4

Totaal

325

 

14.581.466

 

243

82

325

Licence