Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 4: RAPPORTAGE CORRESPONDENTIE

Tijdigheid

Rapportage behandeling correspondentie

[naam dienstonderdeel; jaar]

Aantal ingekomen jaar 2018

Aantal afgedaan jaar 20181

Aantal afgedaan binnen termijn

Aantal afgedaan binnen verdaagde termijn

Aantal afgedaan na instemming met verder uitstel

Aantal niet tijdig

Aanvragen om Wob-besluit

– Kerndepartement

– ILT

– PBL

– RWS

– KNMI

73

92

0

103

1

48

74

0

97

1

35

33

26

21

13

17

Bezwaarschriften

– Kerndepartement

– ILT

– PBL

– RWS

– KNMI

9

884

1

99

0

10

1.032

1

88

0

3

1

21

3

30

0

32

4

0

5

Klaagschriften

– Kerndepartement

– ILT

– PBL

– RWS

– KNMI

8

50

0

13

0

8

57

0

12

0

52

4

0

3

0

3

5

2

Andere (burger)brieven2

– Kerndepartement

– ILT2

– PBL

– RWS

– KNMI

4.507

66.724

183

111.140

2.365

4.496

183

111.098

2.365

3.625

179

n.v.t.

n.v.t.

871

4

1

Inclusief restant verzoeken uit jaar 2017 (vanwege overloop bij de afdoening van zaken over kalenderjaren heen correspondeert het totaal aantal afgedaan niet (altijd) met het aantal ingekomen).

2

ILT heeft in 2018 42.165 vragen en 24.559 meldingen («burgerbrieven») ontvangen. Totaal: 66.724.

Deze aantallen zijn exclusief de 518.886 verplichte meldingen voor afvaltransporten (EVOA) die ILT in 2018 heeft ontvangen.

Dwangsommen

Rapportage behandeling correspondentie***

Aantal betaalde dwangsommen

Totaal bedrag betaalde dwangsommen

Aanvragen om besluit algemeen

   

Aanvragen om Wob-besluit

   

Bezwaarschriften****

   
Licence