Base description which applies to whole site

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Tabel 7.1 Departementale verantwoordingsstaat 2018 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.935.422

32.002.648

1.885.541

34.327.100

34.412.240

1.845.340

2.391.678

2.409.592

– 40.201

 

Beleidsartikelen

31.528.807

31.593.990

1.848.474

33.988.989

34.087.279

1.818.379

2.460.182

2.493.289

– 30.095

1

Arbeidsmarkt

508.873

509.873

24.000

486.041

486.149

16.717

– 22.832

– 23.724

– 7.283

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.664.158

6.724.243

2.572

7.009.665

7.089.379

26.622

345.507

365.136

24.050

3

Arbeidsongeschiktheid

824

824

0

813

813

0

– 11

– 11

0

4

Jonggehandicapten

3.298.349

3.298.349

0

3.280.192

3.280.192

25.626

– 18.157

– 18.157

25.626

5

Werkloosheid

152.392

156.490

0

104.008

108.108

3.398

– 48.384

– 48.382

3.398

6

Ziekte en zwangerschap

8.618

8.618

0

7.904

7.904

0

– 714

– 714

0

7

Kinderopvang

2.853.198

2.853.198

1.548.224

2.955.372

2.958.302

1.510.526

102.174

105.104

– 37.698

8

Oudedagsvoorziening

24.447

24.447

0

23.009

23.009

0

– 1.438

– 1.438

0

9

Nabestaanden

1.348

1.348

0

1.020

1.020

0

– 328

– 328

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.604.200

5.604.200

272.478

5.493.447

5.493.447

218.189

– 110.753

– 110.753

– 54.289

11

Uitvoering

498.574

498.574

0

496.490

496.242

11.638

– 2.084

– 2.332

11.638

12

Rijksbijdragen

11.596.718

11.596.718

0

13.852.630

13.852.630

2.472

2.255.912

2.255.912

2.472

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

317.108

1.200

278.398

290.084

3.191

– 38.710

– 27.024

1.991

                     
 

Niet-beleidsartikelen

406.615

408.658

37.067

338.111

324.961

26.961

– 68.504

– 83.697

– 10.106

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.856

308.856

36.655

309.776

302.402

26.216

920

– 6.454

– 10.439

98

Algemeen

29.041

31.084

412

28.335

22.559

745

– 706

– 8.525

333

99

Nominaal en onvoorzien

68.718

68.718

0

0

0

0

– 68.718

– 68.718

0

Licence