Base description which applies to whole site

11. WNT-VERANTWOORDING 2018 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Inleiding

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2018 € 189.000.

Nieuw in 2018 is het vervallen van het begrip gewezen topfunctionaris en de inwerkingtreding van de anticumulatiebepaling, die bepaalt dat indien een topfunctionaris met verschillende WNT-instellingen een dienstbetrekking aangaat als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, de som van de bezoldigingen niet meer mag bedragen dan het algemeen bezoldigingsmaximum (€ 189.000).

Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband in fte

(+ tussen haakjes omvang in 2017)

Op externe inhuurbasis (nee; ≤ 12 mnd; > 12 mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018

(+ tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

CBG

Mevr. dr. B.J. van Zwieten-Boot

Lid College

 

01.07.2018

0,53 (0,53)

nee

32.471,68 (64.403,36)

4.740,96 (8.803,20)

37.212,64 (72.806,56)

49.465,07

 

CBG

Mevr. prof. dr. J.M.W. Hazes

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

20.719,94 (17.866,92)

2.879,64 (2.673,48)

23.599,58 (20.540,40)

30.292,50

 

CBG

Dhr. prof. dr. F.G.M. Russel

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

21.891,40 (21.153,44)

0 (0)

21.891,40 (21.153,44)

30.292,50

 

CBG

Mevr. prof. dr. G.M.M. Groothuis

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

21.656,40 (21.153,44)

0 (0)

21.656,40 (21.153,44)

30.292,50

 

CBG

Dhr. jhr. P.A. de Graeff

Lid College

   

0,44 (0,44)

nee

64.043,08 (66.990,36)

8.225,88 (7.642,44)

72.268,96 (74.632,80)

84.000,00

 

CBG

Mevr. dr. J.M.L. van Rensen

Lid College

   

0,29 (0,29)

nee

36.266,90 (41.954,60)

5.125,08 (5.617,74)

41.391,98 (47.626,34)

53.917,50

 

CBG

Dhr. dr. C. van Nieuwkoop

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

22.596,40 (21.153,44)

2.879,52 (2.317,71)

25.475,92 (23.826,80)

30.292,50

 

CBG

Mevr. dr. V.H.M. Deneer

Lid College

   

0,20 (0,20)

nee

27.169,20 (27.520,88)

3.642,84 (3.692,82)

30.812,04 (31.213,70)

39.083,01

 

CBG

Dhr. G.S. Sonke

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

23.066,40 (22.093,44)

2.879,52 (2.673,36)

25.945,92 (24.766,80)

30.292,50

 

CBG

Dhr. prof. dr. M.L. Bouvy

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

23.066,40 (21.153,44)

2.879,52 (2.673,36)

25.945,92 (23.826,80)

30.292,50

 

CBG

Dhr. prof. dr. H.J. Guchelaar

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

21.891,40 (20.448,44)

2.879,52 (2.673,36)

24.770,92 (23.121,80)

30.292,50

 

CBG

Dhr. prof. dr. ir. H. Boersma

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

22.596,40 (11.830,34)

2.876,52 (1.559,46)

25.472,92 (13.389,80)

30.292,50

 

CBG

Dhr. prof. dr. O.M. Dekkers

Lid College

   

0,16 (0,16)

nee

21.421,40 (2.977,24)

2.873,40 (445,56)

24.294,80 (3.422,80)

30.292,50

 

CBG

Dhr. prof. dr. R.J. van Marum

Lid College

01.07.2018

 

0,16 (0)

nee

10.609,68 (0)

1.436,04 (0)

12.045,72 (0)

15.270,74

 

CBG

Dhr. prof. dr. A. de Boer

Voorzitter

   

0,78 (0,78)

nee

93.392,44 (37.534,95)

13.952,28 (5.405,35)

107.344,72 (42.940,30)

147.000,00

 

aCBG

Dhr. C.A. van Belkum

Adjunct Directeur

   

1,00 (1,00)

nee

116.892,04 (120.705,35)

18.021,36 (16.928,44)

134.913,40 (137.633,79)

189.000,00

 

aCBG

Dhr. H.R. Hurts

Directeur

   

1,00 (1,00)

nee

123.822,51 (122.058,69)

18.187,44 (16.977,24)

142.009,95 (139.035,94)

189.000,00

 

CCMO

Dhr. mr. dr. J.C.J. Dute

Lid Commissie

 

01.08.2018

0,11 (0,11)

nee

7.256,16 (12.386,04)

1.164,45 (1.853,40)

8.420,61 (14.239,44)

12.197,26

 

CCMO

Mevr. mr. S.J.E. von Meyenfeldt

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

13.294,65 (12.138,00)

0 (0)

13.294,65 (12.138,00)

21.000,00

 

CCMO

Mevr. prof. dr. C.A.J. Knibbe

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (12.383,64)

0 (0)

12.569,40 (12.383,64)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. ir. J.H.L.M. van Bokhoven

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (12.383,64)

0 (0)

12.569,40 (12.383,64)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. F.R. Rosendaal

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (12.383,64)

0 (0)

12.569,40 (12.383,64)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.K.L. Denollet

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (12.383,64)

1.996,08 (1.853,28)

14.565,48 (14.236,92)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.H.F. Falkenburg

Lid Commissie

 

01.09.2018

0,11 (0,11)

nee

8.317,68 (12.383,64)

1.330,72 (1.853,28)

9.648,40 (14.236,92)

13.980,82

 

CCMO

Dhr. J.J.M. van Delden

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (12.383,64)

1.996,08 (1.853,28)

14.565,48 (14.236,92)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. B. Nuijen

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (12.383,64)

1.996,08 (1.853,28)

14.565,48 (14.236,92)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. J.J. van Lanschot

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (11.024,70)

1.995,24 (1.544,40)

14.564,64 (12.569,10)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. M. Boele van Hensbroek

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (9.992,73)

1.994,88 (1.389,96)

14.564,28 (11.382,69)

21.000,00

 

CCMO

Mevr. dr. J.A. Land

Lid Commissie

   

0,11 (0,11)

nee

12.569,40 (17.474,60)

1.992,24 (463,32)

14.561,64 (17.937,92)

21.000,00

 

CCMO

Dhr. mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt

Lid Commissie

01.08.2018

 

0,11 (0)

nee

5.314,65 (0)

834,20 (0)

6.148,85 (0)

8.802,74

 

CCMO

Dhr. prof. dr. W.E. Fibbe

Lid Commissie

01.09.2018

 

0,11 (0)

nee

4.251,72 (0)

0 (0)

4.251,72 (0)

7.019,18

 

CCMO

Dhr. prof dr. J.M.A van Gerven

Voorzitter Commissie

 

1,00 (1,00)

>12 mnd

181.000,00 (192.152,00)

0 (0)

181.000,00 (192.152,00)

189.000,00

 

CCMO

Dhr. dr. W.G. Ista

Lid Commissie

01.09.2017

01.09.2018

0,11 (0)

<12 mnd

12.388,56 (0)

0 (0)

12.388,56 (0)

18.355,55

 

CCMO

Dhr. dr. W.G. Ista

Lid Commissie

01.09.2018

 

0,11 (0)

>12 mnd

4.251,72 (0)

0 (0)

4.251,72 (0)

7.000,00

 

CCMO

Dhr. prof. dr. G.A.P.J.M. Rongen

Lid Commissie

15.06.2017

01.06.2018

0,11 (0,11)

<12 mnd

4.328,30 (8.768,27)

0 (0)

4.328,30 (8.768,27)

10.611,11

 

CCMO

Dhr. prof. dr. G.A.P.J.M. Rongen

Lid Commissie

01.06.2018

 

0,11 (0,11)

>12 mnd

6.059,63 (0)

0 (0)

6.059,63 (0)

12.250,00

 

CCMO

Dhr. C. de Heer

Algemeen Secretaris/

Directeur

   

1,00 (1,00)

nee

112.641,94 (108.774,34)

17.787,36 (16.514,88)

130.429,30 (125.289,22)

189.000,00

 
Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag

Naam instelling

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Omvang dienstverband (fte) (+ tussen haakjes omvang in 2017)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+tussen haakjes bedrag in 2017)

Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn (+tussen haakjes bedrag in 2017)

Totale bezoldiging in 2018 (+tussen haakjes bedrag in 2017)

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Motivering (indien overschrijding)

RIVM

Directeur

 

1,00 (1,00)

170.981,85 (168.565,72)

19.578,48 (18.211,44)

190.560,33 (186.777,16)

189.000,00

Arbeidsmarktoverweging

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn in 2018 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT i.v.m. de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Licence