Base description which applies to whole site

6. Verantwoordingsstaat van het gemeentefonds 2019

Tabel 2 Verantwoordingsstaat 2019 van het gemeentefonds (B) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

1

Gemeentefonds

30.147.959

30.147.959

30.147.959

31.075.999

31.297.982

31.297.982

928.040

1.150.023

1.150.023

Licence